ambit


ambit
am|bit [ˈæmbıt] n [singular] formal
[Date: 1500-1600; : Latin; Origin: ambitus, from the past participle of ambire; AMBIENT]
the range or limit of someone's authority, influence etc
fall within the ambit of sth
areas falling within the ambit of our research

Dictionary of contemporary English. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ambit — can refer to: *Ambit Broadband, a producer of Cable Modem, ADSL, and IPTV products. *Ambit Informatik, a German knowledge company. *Ambit (magazine), a literary magazine. *ambit is the Scope or range; a sphere of influence. *ambit claim, an… …   Wikipedia

  • ambit — I noun border, boundary, boundary line, bounds, circumference, contour, delineation lines, domain, dominion, furthest extent, furthest point, jurisdiction, limit, lines, orbit, outline, outer limit, pale, perimeter, periphery, province, realm,… …   Law dictionary

  • Ambit — Am bit, n. [L. ambitus circuit, fr. ambire to go around. See {Ambient}.] Circuit or compass. [1913 Webster] His great parts did not live within a small ambit. Milward. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • ambit — ambit* {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wziąć na ambit {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ambit — (n.) late 14c., space surrouinding a building or town; precinct; 1590s, a circuit, from L. ambitus a going round, pp. of ambire to go round, to go about (see AMBIENT (Cf. ambient)) …   Etymology dictionary

  • ambit — ► NOUN ▪ the scope, extent, or bounds of something. ORIGIN Latin ambitus circuit …   English terms dictionary

  • ambit — [am′bit] n. [L ambitus, a going about, revolution < pp. of ambire: see AMBIENT] 1. a circuit or circumference 2. the limits or scope; bounds …   English World dictionary

  • ambit — Wziąć, brać (coś) na ambit «uznać coś za punkt honoru i za wszelką cenę chcieć to zrobić»: Cóż to za przyjemny chłopak! Domyty, wyszczotkowany, wyczyszczony. Szykowny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Moje drapichrusty wzięły też na ambit i… …   Słownik frazeologiczny

  • ambit — m IV, D. u, Ms. ambiticie 1. lm M. y archit. «wąskie przejście wokół prezbiterium, zwykle na przedłużeniu naw bocznych, charakterystyczne dla kościołów romańskich i gotyckich; obejście, krużganek wokół dziedzińca klasztornego» Ambit katedry. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • ambit — [[t]æ̱mbɪt[/t]] N SING: usu with poss The ambit of something is its range or extent. [FORMAL] Her case falls within the ambit of moral law. Syn: scope …   English dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.